(สมัครออนไลน์/ไปรษณีย์)สทอภ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17มี.ค.60

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ.


1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, การจัดการ, จิตวิทยา, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดทำค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการจัดทำตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

2. วิศวกร 1 อัตรา
– ป.ตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หากมีความรู้ และมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
1) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (อาทิ Arc GIS, Global Mapper, Google Earth) 
2) มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบดาวเทียม  

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

เปิดรับสมัครบัดนี้-17 มี.ค.60 ทางไปรษณีย์/ระบบออนไลน์

 

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ