(สมัครทางไปรษณีย์)สทอภ.รับสมัครวิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม บัดนี้-17ม.ค.60

สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ./GISTDA) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งวิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ/นักพัฒนานวัตกรรม 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-17 ม.ค.60


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ