(สมัครออนไลน์)กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส/ป.โท

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. นิติกรปฏิบัติการ เงินเดือน 17,500-19,250 บาท 3 ตำแหน่ง
– ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เงินเดือน 11,500-12,650 บาท 5 ตำแหน่ง
– ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dgr.job.thai.com หรือ http://www.dgr.go.th หัวข้อ "สมัครงาน/อบรม" ภายในวันที่ 6-28 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ