(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-6ม.ค.60

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครลูกจ้างรายเดือน

1. ปฏิบัติงานประจำเค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ป.ตรี สาขาด้านบริหารธุรกิจ การตลาด ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วิทยาการสื่อสาร หรือในสาขาที่เหมาะกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน 18,900 บาท
– ป.โท สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

3. ปฏิบัติงานขับรถ 1 อัตรา เงินเดือน 9,310 บาท
– วุฒิ ม.3/ม.6 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

4. ปฏิบัติงานวิจัยและงานบำรุงสวนสัตว์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปฏิบัติงาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่)
– ป.ตรี สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 

5. ปฏิบัติงานวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท (ปฏิบัติงาน ณ สวนสัตว์สงขลา)
– ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้นล่างอาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์ บัดนี้-6 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-2827111 ต่อ 134

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (ตำแหน่งที่ 1)
คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (ตำแหน่งที่ 2-5)

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ