(87อัตรา)กรมการปกครอง รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 16ธ.ค.59-9ม.ค.60


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวน 87 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th ภายในวันที่ 16 ธ.ค.59 – 9 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยที่รับสมัคร ได้แก่
– พื้นที่ทั่วไป
35 ตำแหน่ง
– พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล, สงขลา เฉพาะ อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย, อ.นาทวี, และ อ.จะนะ
2 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี และ
– สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หน่วยที่รับสมัคร ได้แก่
– พื้นที่ทั่วไป
39 ตำแหน่ง
– พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล, สงขลา เฉพาะ อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย, อ.นาทวี, และ อ.จะนะ
5 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
– ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และ
– สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป

3. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน หน่วยที่รับสมัคร ได้แก่
– พื้นที่ทั่วไป
ตำแหน่ง
– พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล, สงขลา เฉพาะ อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย, อ.นาทวี, และ อ.จะนะ
3 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
– ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
– สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ