(79อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) รพ.ชลบุรี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปกศ/ปวส/ป.ตรี บัดนี้-20ธ.ค.59

aopnopvf

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 79 อัตรา

1. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
เงินเดือน 13,300 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 10,200 บาท
– ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. ผู้ช่วยพยาบาล 11 อัตรา
เงินเดือน 8,300 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก ม.6

5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 51 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6

6. พนักงานช่วยการพยาบาล 3 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7. พนักงานประจำตึก 3 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. พนักงานเปล 7 อัตรา
เงินเดือน 7,590 บาท
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลชลบุรี ภายในวันที่ 1-20 ธ.ค.59 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ