กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองประจำการเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือปี2560

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2. เป็นชายโสด อายุ 18-20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2540 ถึง 31 ธ.ค.2542) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค.60 หรือทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21-24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.2536 ถึง 31 ธ.ค.2539)
3. มัสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

การซื้อระเบียบการสมัคร
1. ด้วยตนเอง ตั้งแต่
1 ธ.ค.59 – 14 ก.พ.60 ชุดละ 80 บาท
– กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
– ร.ร.สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
– ร.ร.ชุมพลทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
– ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
– กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
– ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 
– ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี
– ร้านสวัสดิการห้องเย็น (สัตหีบ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
– ทัพเรือภาคที่ 3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต
– หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต

2. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ 1 ธ.ค.59 – 3 ก.พ.60 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อระเบียบการได้จากเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th โดยระบุจำนวนที่สั่งซื้อ เขียนที่อยู่สำหรับจัดส่งระเบียบการให้แก่ผู้สั่งซื้อและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน ส่งใบสั่งซื้อระเบียบการ พร้อมใบฝากธนาณัติตัวจริง (ให้ส่งธนาณัติธรรมดา หรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติออนไลน์) สั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ราคารวมค่าจัดส่ง ชุดละ 110 บาท

การเปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่
26 ธ.ค.59 – 14 ก.พ.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2889 3922, 0 2475 3663 – 4, 0 2475 3629 และ 0 2475 3643 ในวันและเวลาราชการ หรือ http://www.navedu.navy.mi.th

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านบนนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) 
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ