ทัพเรือภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. บัดนี้-16ธ.ค.59

351px-royal_thai_navy_seal_svg

ทัพเรือภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างเรือ ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันเปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องผ่านการคัดเลือกกองทหารประจำการ และหมดข้อผูกพันตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 แล้ว
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า สำหรับผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิตามคุณวุฒิที่สูงกว่าไม่ได้
– มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาตัวเรือเหล็ก โครงสร้างตัวเรือ ประกอบโครงสร้าง ซ่อมสร้างเรือเหล็กหรือโลหะอื่น ดัดแปลง รื้อ แก้ไข ประกอบและขยายแบบ ตัวเรือเหล็กหรือโลหะอื่น และอุปกรณ์ต่างๆ ของเรือ
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 เลขที่ 83 หมู่ 8 ถ.ศักดิเดชน์ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.0 7639 1590 ต่อ 21625 ถึง 6 หรือที่ฐานทัพเรือพังงาทัพเรือภาคที่ 3 เลขที่ 92 หมู่ที่ 5 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร.0 7645 3342 ถึง 7 ต่อ 21223 ตั้งแต่ 1-16 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nac3.navy.mi.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ"

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ