สภาองค์กรของผู้บริโภค รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1. หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค 1 อัตรา อายุ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในการบริหารงานหรือเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement 2. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม 1 อัตรา อายุ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในการบริหารงานหรือเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 1 อัตรา อายุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกับห่วยงานภาครัฐ หรือเครือข่ายการติดต่อกับภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เปิดรับสมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-20มิ.ย.66

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก หรือกำลังศึกษาระดับ ป.เอก โดยผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ แล้ว ทางด้านบริหารสาธารณสุข หรือด้านนโยบายสาธารณสุข หรือด้านสุขภาพโลก หรือด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามวันและเวลาราชการ และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-564 4440-79 ต่อ 7410 (ติดต่อคุณอังคนา นามสุข/คุณอมรา ประทีปชัยเกษม) หรือ E-mail : [email protected] สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fph.tu.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.ชำนาญการพัฒนาระบบดิจิทัล วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์8ปี บัดนี้-13มิ.ย.66

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) 1 อัตรา วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาวิชา ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องในการจัดทำหรือออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 8 ปี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 30,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-13มิ.ย.66 โทร. 0 2142 2220 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.จัดการความรู้ฯ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์1ปี บัดนี้-10มิ.ย.66

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนจัดการความรู้และนวัตกรรม (สัญญาจ้าง 2 ปี) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โททางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการการจัดการความรู้ การจัดการนวัตกรรม การประเมินผลEnablers หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 17,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้างเงินเดือนของ ธพส. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-10มิ.ย.66 โทร. 0 2142 2220 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.กำกับดูแลกิจการที่ดี วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์3ปี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-20มิ.ย.66

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนกำกับดูแลกิจการที่ดี (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครต้องมีอายุ 25-35 ปี วุฒิ ป.ตรีทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ทำงาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน แผนและกลยุทธ์ หรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 19,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-20มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ. รับสมัครอาจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 17/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30มิ.ย.66 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือ โทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ รับสมัคร จนท.ประชาสัมพันธ์-IT วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-16มิ.ย.66

  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ การพัฒนา หรือประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง 2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-16มิ.ย.66 โทร. 0 2141 3861 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สทท.ดินแดง กรุงเทพฯ รับสมัครบริกร วุฒิ ป.6 สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.66

  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริกร สัญชาติไทย อายุ 18-45 ปี วุฒิ ป.6 ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.66 โทร.0-2275-2053 ต่อ 6023 และ 6025 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัคร พนง.บันทึกข้อมูลGFMIS วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มิ.ย.66

  สำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 1 ราย ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี เน้นสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคารและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีประสบการณ์ในการบันทึกซ้อมูลในระบบ NEW GFMIS THAI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น มีความขยันขันแข็งและเสียสละ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-15มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี 3อัตรา 31พ.ค.-7มิ.ย.66

  สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาทคนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ เปิดรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 31พ.ค.-7มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 73
error: