กรมอุทยานฯ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20พ.ค.67

 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตําแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน
วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ปฏิบัติงาน : ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สํานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 7 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถด้านการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประมวลผลในระบบคลาวด์ได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถด้านการพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบและสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของคําสั่งได้เป็นอย่างดี
8. มีความสามารถด้านการรวบรวมข้อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
9. มีความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
10. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 23.59 น. โดยจัดส่งเอกสารประกอบการรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2561-0777ต่อ 1785 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: