กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) รับสมัครนักวิชาการเผยแพร่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-26ก.พ.67

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ นักวิชาการเผยแพร่ (กลุ่มประชาสัมพันธ์) 1 ตำแหน่ง

นักวิชาการเผยแพร่ (ด้านกราฟิกดีไซน์และถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว) จำนวน 1 อัตรา

  • เพศ : ไม่ระบุ อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
  • สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • * มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติที่ต้องการ
1. ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ
2. งานออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่
กลุ่มเป้าหมาย
3. จัดเตรียมงานนิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่ และมีความพร้อมในการเดินทางไปจัดกิจกรรมต่างจังหวัดได้
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร
รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
สามารถส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่อีเมล : [email protected]
ระยะเวลาการจ้าง
สัญญาจ้างระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-30 กันยายน 2567
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
สถานที่ทำงาน : กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ซ.โยธี ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัครงาน
2. รูปภ่ายหน้าตรง ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. สำเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ6.สำเนาผลการศึกษา (Transcipt) 1 ฉบับ
6. แฟ้มสะสมผลงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทร.02-201-7095 ผู้ประสานงาน : นางสาวโชติกา วัจนะรัตน์ /นางสาวศิรดา อารอมัน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: