(5อัตรา ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์ได้) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงาน บัดนี้-31ส.ค.59

Advertisement Advertisement กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาทสมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-31 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ Advertisement คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศและใบสมัคร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ม.มหิดล รับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน31,500

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก เงินเดือน 31,500 บาท รับสมัครบัดนี้-31 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดใบสมัคร 

(6อัตรา)สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,000-120,000

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างสถาบันและจ้างเหมาบริการบุคคล 6 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี เงินเดือน 19,000-120,000 บาท รับสมัคร 1-19 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป บัดนี้-3ส.ค.59

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรกิจ/เจ้าหน้าที่ธุรกิจอาวุโส และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่ 14 ก.ค.-3 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศ (เจ้าหน้าที่ธุรกิจ)  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดสอบพนักงานฯ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 รับสมัครบัดนี้-16ส.ค.59

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 19,500 บาท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร     

(ป.ตรี ทุกสาขา) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน19,500

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.-16 ส.ค.59 สมัครด้วยตนเอง, ผ่านระบบออนไลน์, อีเมล์ หรือทางไปรษณีย์ รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารและใบสมัคร   

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ก.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : หัวหน้างานพัสดุ (อัตราว่าง 1 อัตรา) หน้าที่รับผิดชอบโดยสรุป เป็นทีมงานหลักของสำนักอำนวยการรับผิดชอบตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด และบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาระบบการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบด้านพัสดุของสำนักงาน รับผิดชอบในการบริหารพัฒนาระบบควบคุมพัสดุของสำนักงาน และตรวจรับ-การจ่ายพัสดุประจำปีให้มีประสิทธิภาพ จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านพัสดุเพื่อให้การทำงานด้านพัสดุ มีข้อมูลที่ถูกต้อง คุณสมบัติ อายุ 30 ปีขึ้นไป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้าน บริหาร  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารงานพัสดุไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และไม่น้อยกว่า10 ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานพัสดุในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรมหาชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการสรุปประเด็นและเขียนงานรายงานต่าง ๆ ได้ดี มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี **ผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th ส่งใบสมัครมายังงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 […]

1 78 79
error: