องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างประจำ46อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-10พ.ค.67

 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม

1.ตำแหน่งพนักงาน จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา: ปวส.

2.ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 45 อัตรา

วุฒิการศึกษา
– ปริญญาตรี จำนวน 1 คน
– ปวส. จำนวน 1 คน
– ปวช. จำนวน 2 คน
– ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน
– ม.6 จำนวน 21 คน
– ม.3/ม.6 จำนวน 17 คน

อัตราเงินเดือน
– ปริญญาตรี 16,830 บาท
– (ปวส.) 13,410 บาท
– (ปวช.) 11,350 บาท
– (ม.6) สายวิทย์ฯ 10,740 บาท
– (ม.6) 10,740 บาท
– (ม.3) 10,740 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

2. คุณสมบัติทั่วไป (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)

3. ตำแหน่งในสังกัดฝ่ายผลิตยา, โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม, โรงงานผลิตยารังสิต 1, โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ, การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1 ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสีและสามารถ ปฏิบัติงานช่วงกลางคืนได้

4. พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

5. ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษา ดังกล่าว จะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)ได้รับรองไว้แล้วกรณีใช้ คุณวุฒิเทียบเท่า ซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศฯ เพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบ การศึกษารับรองว่าเป็นวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่ากับวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันนั้น เป็นเกณฑ์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : [email protected] บัดนี้–10 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ www.facbook.com /HRGPO โทรศัพท์หมายเลข 02-203-8155

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: