กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ11อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 8-15พ.ค.67

Advertisement Advertisement   กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งวิศวกรควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหะการ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 6. ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน – สาขาวิชาการบัญชี – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครเลขานุการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา บัดนี้-29มี.ค.67

  ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตําแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ด้วยกรมธนารักษ์จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตําแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาว ภายใต้โครงการ Project for Enhancement of Property Valuation Capacity in Thailand โดยการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 30,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง : นับตั้งแต่วันที่เริ่มจัดจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หรือเว็บไซต์ http://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 – 29 มี.ค. 2567 ได้ตลอด […]

“ธรรมนัส”สั่งสแกน 77 จังหวัด เก็บค่าเช่า รร.-รีสอร์ท บนที่ ส.ป.ก.

ความคืบหน้านโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะมีการเก็บค่าเช่าที่ดินจากผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจอื่นๆ ที่ได้ใช้ที่ดิน ส.ป.ก. ในการทำธุรกิจมาก่อนหน้านี้ แทนการรื้อถอน เพื่อเปลี่ยนเป็นรายได้เข้ากองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย และในฐานะกรรมการ ในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมการ (คปก.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า จากที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ประชุม คปก. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ชูจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบเพื่อดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจากการตรวจสอบแปลงที่ดิน พบว่ามีโรงแรม 71 แห่ง คอนโดมิเนียม 5 แห่ง อพาร์ทเม้นท์ 7 แห่ง ทาวน์โฮม 1 แห่ง บ้านพัก/บ้านเช่า/บังกะโลตากอากาศ 13 แห่งซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ ส.ป.ก.จังหวัด ได้ทำการสแกนพื้นที่ทั้งหมดว่าบนพื้นที่ ส.ป.ก.มีที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้าง เพื่อนำมาพิจารณาว่าควรจะทำอย่างไร โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าเช่า เพราะในกฎหมายไม่มีบัญญัติไว้ หวั่นจะทำผิดกฎหมายเสียเอง ทั้งนี้ต้องนำมาพิจารณาก่อนว่า สิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นก่อนหรือหลังประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินปี 2537 หากเกิดก่อนและโอนที่ดินมาให้ […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19ม.ค.67

  ประกาศกรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.*** ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 5. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง -ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 6. ตำแหน่ง […]

ธนารักษ์บุรีรัมย์ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18ก.ค.66

  จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เลขที่ 103/5 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ บัดนี้-18ก.ค.66 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อ สอบถามได้ที่ โทร.0 4461 1989 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(งานคนพิการ)กรมธนารักษ์ รับสมัครเป็น พนง.สำรวจข้อมูล วุฒิ ปวช.สมัครออนไลน์ 26มิ.ย.-7ก.ค.66

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ปฏิบัติงานกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรุงเทพฯ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขา สมัครทางเว็บไซต์ http://www.tresury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com ภายในวันที่ 26มิ.ย.-7ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมธนารักษ์ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-21มิ.ย.66

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ กรุงเทพมหานคร และหรือสมุทรปราการ ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ – สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ – สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ […]

78อัตรา!! กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี บรรจุ กทม.-ภูมิภาค

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน วุฒิ ม.3-ป.ตรี 33 ตำแหน่ง 78 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com บัดนี้-3มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน 78 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 24ก.พ.-3มี.ค.66

  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักบัญชี ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. ช่างทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 7. […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี 43อัตรา สมัครออนไลน์30ม.ค.-17ก.พ.66

  กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 43 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com ภายในวันที่ 30ม.ค.-17ก.พ.66 สอบบรรจุ39อัตรา สมัครคัดเลือก4อัตรา ประเภทสอบคัดเลือก (ไม่ต้องสอบผ่าน ก.พ.) 1. สถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า 2. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ 3. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.treasury.go.th/th/download.php?ref=oJEaLKEinJk4oa ประเภทสอบแข่งขัน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]

1 2 8
error: