กรมธนารักษ์ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-21มิ.ย.66

 

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ กรุงเทพมหานคร และหรือสมุทรปราการ ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ
– สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
– สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือ
– สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2. สถาปนิก (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท ปฏิบัติงานกองพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ ณ กรุงเทพมหานคร และหรือต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีสถาปนิก

3. นักวิชาการช่างศิลป์ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ปฏิบัติงานกองกษาปณ์ จ.ปทุมธานี ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

4. นักวิชาการกษาปณ์ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ปฏิบัติงานกองกษาปณ์ จ.ปทุมธานี ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหการ หรือ
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต หรือ
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ หรือ
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือ
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

5. นายช่างหล่อ (ปวส.) 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองกษาปณ์ จ.ปทุมธานี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
– สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
– สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
– สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ
– สาขาวิชาเครื่องกล หรือ
– สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ หรือ
– สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ
– สาขาวิชาช่างโลหะวิทยา หรือ
– สาขาวิชาช่างโลหะ หรือ
– สาขาวิชาช่างหล่อโลหะ

6. นายช่างเครื่องกล (ปวส.) 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองกษาปณ์ จ.ปทุมธานี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
– สาขาวิชาเครื่องกล หรือ
– สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
– สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ
– สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ
– สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น หรือ
– สาขาวิชาช่างยนต์

7. พนักงานสำรวจข้อมูล (ปวช.) 1 อัตรา ปฏิบัติงานกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรุงเทพมหานคร ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com บัดนี้-21มิ.ย.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด24ชั่วโมง

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: