กรมธนารักษ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส.19ก.ย.-3ต.ค.59 เงินเดือน13,285

Advertisement Advertisement Advertisement กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา เงินเดือน 13,285 บาท (ค่าจ้าง 11,500 บาท+ค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท) ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เลขที่ 39 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 19 ก.ย.-3 ต.ค.59 เวลา 8.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) 

ว่างงานไปสมัคร รับวุฒิ ม.3 ขึ้นไป ! กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครงาน 17 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 26 ม.ค  – 6 ก.พ 2558 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ อัตราเงินเดือน :    15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    1. ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และอักษรศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2.ชื่อตำแหน่ง :    วิศวกรควบคุมคุณภาพ อัตราเงินเดือน :    15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    1. […]

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 5 – 23 ม.ค 58 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ชื่อตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    15,000 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี ทุกสาขา 2.ชื่อตำแหน่ง :    นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :    11,500 บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปวส. สาขาการสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาการก่อสร้าง  ต้องผ่านภาค […]

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ เป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 24 ตุลาคม 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :    พนักงานนำชม อัตราเงินเดือน :    18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ทางการท่องเที่ยว ทางการท่องเที่ยวและโรงแรม ทางการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทางการจัดการท่องเที่ยว 2.ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่การตลาด อัตราเงินเดือน :    18000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ […]

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา (24 – 28 ก.พ.57)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์ 3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับปริญญาตรี) […]

สำนักงานธนารักษ์ จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

สำนักงานธนารักษ์ จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์บัณฑิต หรือเศรษฐศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์ จ.นครสวรรค์ เลขที่ 49/5 ถ.โกสีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา (1-21 ต.ค.56)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-21 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :     13,300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก. ระดับ ป.ตรี   2.ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :     10,200 บาท […]

1 7 8
error: