กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา (24 – 28 ก.พ.57)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน
จำนวน 11 ตำแหน่ง 14 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 ก.พ.57

กรมธนารักษ์ งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

2.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี และเศรษฐศาสตร์

3.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปะ ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือออกแบบผลิตภัณฑ์
4.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ หรือประวัติศาสตร์ศิลปะ

5.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์

6.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ระดับ ปวส.)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาศิลปะ ศิลปกรรม หรือออกแบบผลิตภัณฑ์

7.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี (ระดับ ปวช.)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช. สาขาวิาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานจำหน่ายบัตร
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช. สาขาพณิชยการ

9.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขาย
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช. สาขาพณิชยการ

10.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ป.6 มีความรู้ ความสามารถชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

11.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3
สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ณ สถานที่รับสมัครและทาง www.treasury.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: