กรมธนารักษ์ รับสมัครบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี 43อัตรา สมัครออนไลน์30ม.ค.-17ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 43 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com ภายในวันที่ 30ม.ค.-17ก.พ.66 สอบบรรจุ39อัตรา สมัครคัดเลือก4อัตรา ประเภทสอบคัดเลือก (ไม่ต้องสอบผ่าน ก.พ.) 1. สถาปนิกปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า 2. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ 3. นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.treasury.go.th/th/download.php?ref=oJEaLKEinJk4oa ประเภทสอบแข่งขัน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ป.6-ป.ตรี 42อัตรา 8พ.ย.-1ธ.ค.65

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตำแหน่งที่ 2 วิศวกรสำรวจ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ (1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือ (2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ (3) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ (1) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ (2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ (3) […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3-ป.ตรี 65อัตรา 26ก.ค.-3ส.ค.65

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 65อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี (อัตราที่ไม่ระบุจังหวัดปฏิบัติงานส่วนกลาง กรุงเทพ และ ปทุมธานี) สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 26ก.ค.-3ส.ค.65 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://treasury.jobthaigov.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา 4-11เม.ย.65

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-11 เมษายน 2565 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.6/ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-18มี.ค.65

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) (ไม่ผ่าน ก.พ.) เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภูมิสารสนเทศ) (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ทางภูมิศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. 7-30 ก.ค.64

  กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-30 กรกฎาคม 2564 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักทรัพยากรบุคคล 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. นายช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 7. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ 380 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 380 อัตรา กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พื้นที่ละ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงาน ที่มีอัตราว่าง ตามวัน เวลา ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่างกำหนด สามารถดูประกาศได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่(ชื่อจังหวัด) ที่ท่านสนใจ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 8
error: