กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน 78 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 24ก.พ.-3มี.ค.66

 

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักบัญชี ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

3 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

4. นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.

5. ช่างทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

6. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

7. ช่างโลหะ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 6 อัตรา วุฒิ ปวช.

8. ช่างฝีมือ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 13 อัตรา วุฒิ ปวช.

9. พนักงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตร วุฒิ ม.6

10. พนักงานห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6

11. ช่างกษาปณ์ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3

12. นักวิขาการเงินและบัญขี ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

13. พนักงานนำชม ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

14. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

15. เจ้าหน้าที่การตลาด ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

16. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

17. พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 4 อัตรา วุฒิ ปวส.

18. พนักงานขาย ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.

19. พนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

20. พนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

21. พนักงานขาย ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.

22. พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

23. พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา วุฒิ ม.3

24. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จัหวัดเชียงใหม่) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

25. พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จัหวัดเชียงใหม่) 2 อัตรา วุฒิ ม.3

26. ช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จัหวัดสงขลา) 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

27. พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จัหวัดสงขลา) 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

28. พนักงานนำชม ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จัหวัดขอนแก่น) 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

29. ช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จัหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

30 ช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จัหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

31. พนักงานบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จัหวัดขอนแก่น) 12 อัตรา วุฒิ ปวส.

32. พนักงานขาย ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จัหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา

32. พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จัหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

สมัครทาเว็บไซต์  https://treasury.thaijobjob.com/202302/index.php 24 ก.พ. – 3 มี.ค. 66

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: