กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.21อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี บัดนี้-12ก.ค.67

 

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.

1. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ
2) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือ
3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือ
4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2. นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ 4 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
2) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4. ช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวส.) 9 อัตรา
วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1) สาขาวิชาโยธา หรือ
2) สาขาวิชาสำรวจ หรือ
3) สาขาวิชาก่อสร้าง

5. ช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวท.) 3 อัตรา
วุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
1) สาขาวิชาโยธา หรือ
2) สาขาวิชาสำรวจ หรือ
3) สาขาวิชาก่อสร้าง

6. ช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวช.) 3 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-12ก.ค.67 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: