สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ป.ตรี บัดนี้-30ส.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30ส.ค.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-281-2505 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมประมง รับสมัครสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช.8-18ส.ค.65

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ) วุฒิ ปวช. จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 18 สิงหาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2562 […]

ที่ทำการปกครองปัตตานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ม.6 4-8ก.ค.65

  ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,280 บาท วุฒิ ม.6 ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 7334 9517 ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 200 บาท ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.จันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช.17-23ก.พ.65

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี) ค่าตอบแทน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอรับใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.จันทบุรี เลขที่ 1162/12 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-30 ธันวาคม 2564 จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทน 11,280 บาท อัตราว่าง 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. […]

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ บัดนี้-8 พ.ย.64

    บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราเงินเดือน 16,530 บาท) คุณสมบัติ 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี 3. มีความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง 6. มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 8-14 ตุลาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เจตคติ ที่ดีต่อหน่วยงาน หากมีประสบกรณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.bkkedu.in.th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา […]

สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ป.ตรี 21-25 มิ.ย.64

  สำนักงาน ป.ป.ส. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ บัดนี้-16 มิ.ย.64

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 ตำแหน่งที่รับสมัคร: เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี การรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือส่งไปรษณีย์ พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครงานมาที่ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) […]

สนข. รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช. บัดนี้-25มิ.ย.64

  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาพณิชยการ, คหกรรมศาสตร์, การโรงแรมและการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://otp.thaijobjob.com บัดนี้- 25มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: