สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 20-30 ธันวาคม 2564

จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทน 11,280 บาท อัตราว่าง 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม อาคารศาลากลางจังหวัด ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ