ส.ป.ก.จันทบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช.17-23ก.พ.65

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565

จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี) ค่าตอบแทน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอรับใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.จันทบุรี เลขที่ 1162/12 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ