สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว รับสมัครผู้ช่วยช่างสำรวจ 5-13 ส.ค.64

Advertisement Advertisement   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2564 จังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว Advertisement ตำแหน่งผู้ช่วยช่างสำรวจ กลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 5-13 สิงหาคม 2564 ในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบรรจุครู ตชด. 100 อัตรา

  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครู ตชด. 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 * รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564. โดยวิธีการคัดเลือก * 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้ 1.1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 จำนวน 3 อัตรา 1.2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา 1.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 7 […]

มณฑลทหารบกที่ 26 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด

  มณฑลทหารบกที่ 26 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 26 รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 26 จำนวน 1 อัตรา  วุฒิ ม.6 การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 0530 – 1600) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สมัครสอบจะต้อง ดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ (ดูในประกาศ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายสิบแตรเดี่ยว

  มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายสิบแตรเดี่ยว ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่ง นายสิบแตรเดี่ยว กองบังคับการกองร้อย กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6 รับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 (บริเวณหน้าห้องฝ่ายการสืบสวนสอบสวน มณฑลทหารบกที่ 24) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงาน 9 อัตราบัดนี้- 23ก.ค.64

  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 4. พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงาน 51 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (2) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (3) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (4) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (5) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (6) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (7) […]

โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครพนักงาน 50 อัตรา 19-23 ก.ค.64

  โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) (1) เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. (2) พนักงานบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 1 อัตรา วุฒิ ม.3 (3) พนักงานบริการ (เพศหญิง) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (4) พนักงานประจำห้องยา (เพศชาย) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (5) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 (6) พนักงานชักฟอก (เพศชาย) 2 อัตรา (7) พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) 14 อัตรา […]

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

  โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nko-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา 5-9 ก.ค.64

  กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) […]

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 2-12 ก.ค.64

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 กรกฎาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี […]

1 33 34 35 37