รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ปวส.75อัตรา บัดนี้-27ก.ย.65

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล

1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ

2. พนักงานธุรการ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
– ประจำงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา
– ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา

3. พนักงานธุรการ ประจำงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

4. พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา สำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

5. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร์
– ประจำศูนย์ทรานส์ฟอร์เมชั่น 1 อัตรา
– ประจำงานสารสนเทศ 1 อัตรา

6. พนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ ทางการพยาบาล เวชสถิติ เวชระเบียน หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือได้รับ ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7. พนักงานโภชนาการ 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอาหารและโภชนาการ โภชนบำบัด คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

8. พนักงานช่างยนต์ 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างยนต์

9. เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำฝ่ายการพยาบาล 19 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

10. เจ้าหน้าที่ธุรการ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
– ประจำงานบริการเปลและยานพาหนะ 1 อัตรา
– ประจำงานรังสีวิทยา 1 อัตรา

11. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรทางคอมพิวเตอร์

12. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ประจำงานรายได้ 5 อัตรา ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ บัญชี พณิชยการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร

13. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทาง เกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม

14. พนักงานช่วยการพยาบาล 17 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

15. พนักงานช่วยการพยาบาล ประจำศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ 11 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

16. พนักงานผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

17. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำฝ่ายการพยาบาล 5 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

18. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำฝ่ายเภสัชกรรม 2 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

19. พนักงานช่วยงานบริการ ประจำศูนย์วิศวกรรมและการจัดการสิ่งอำนายความสะดวก 1 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตัวเอง : ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ประกอบการสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-27ก.ย.65 ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ในวันราชการ เวลา 08.30 – 15.00 น. หรือ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ http://www.hospital.tu.ac.th/ เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน และเลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดใบสมัครงานสอบถาม รายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2926-9368-69

2. สมัครทาง Internet ผ่านเว็บไซต์สมัครงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ บัดนี้-27ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยเข้าไปที่ http://www.hospital.tu.ac.th/

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ