ท่าอากาศยานระนอง รับสมัครช่างCCTV-ดับเพลิง วุฒิ ปวส.17-31พ.ค.64

Advertisement   กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานระนอง นายช่าง CCTV อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติหากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม, เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท วุฒิ ปวส.ทุกสาขาวิชา ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร (2) มีสัญชาติไทย (3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม. (ทั้งนี้ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมี ความสมดุลกัน) (4) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมการรักษา ดินแดน (5) มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน […]

มทบ.36 รับสมัครสอบบรรจุพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวช./ปวส.บัดนี้-18พ.ค.64

  มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย, หญิงเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวช./ปวส.ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง ทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการตามคุณวุฒิ เกี่ยวกับ การบัญชี การเงิน ธุรกิจทั่วไป ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ต้องเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อายุตั้งแต่ 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เพศชาย สูง 160 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 60 กิโลกรัม เพศหญิง สูง 155 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ […]

สำนักงานธนานุเคราะห์ รับสมัครพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวช.บัดนี้-20พ.ค.64

  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน อัตราเงินเดือน 10,150 บาท ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่คณะกรรมการกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pawn.co.th ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 พฤษภาคม 2564 วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบคัดเลือกฯ และจัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ สมัครผ่านที่ www.pawn.co.th/ติดต่อเรา/รับสมัครงาน ประกาศผล ตามกำหนดเวลา รับสมัครฯ ที่สำนักงานธนานุเคราะห์กำหนด จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ให้จัดส่งมาที่ อาคาร 8 สำนักงาน ธนานุเคราะห์ […]

กรมการแพทย์ รับสมัครบรรจุข้าราชการ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-18พ.ค.64

  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นายแพทย์ (ด้านวิสัญญี โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นายแพทย์ (ด้านตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง) นายแพทย์ (ด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ โรงพยาบาลราชวิถี) เภสัชกร (สถาบันประสาทวิทยา) พยาบาลวิชาชีพ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) พยาบาลวิชาชีพ (สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี นักรังสีการแพทย์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) นักรังสีการแพทย์ (สถาบันประสาทวิทยา) นักเทคนิคการแพทย์ (โรงพยาบาลเลิดสิน) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (สถาบันโรคผิวหนัง) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (โรงพยาบาลราชวิถี) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (สถาบันโรคทรวงอก) เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (โรงพยาบาลเลิดสิน) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dms/thaijobjob.com บัดนี้-18พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 13-19 พ.ค.64

  สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.acttm.ac.th โดยส่งมาที่งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 225 หมู่ 11 ตำบลไม้เด็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีบุรี 25230 โทร.086-397-8230 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปวส.15-23 พ.ค.64

  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปวส. การรับสมัคร สมัครออนไลน์ได้ที่  http://job.npu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ขนส่งจังหวัดนครนายก รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. 13-19 พ.ค.64

  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก เลขที่ 135 หมู่ที่ 13 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก หมายเลขโทรศัพท์ 0-3731-1260 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วย ลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี 6-21 พ.ค.64

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 6-21 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 920 /2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สังกัดศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเลขที่ 4630 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงาน ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 6-21 พฤษภาคม 2564 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงานสามารถสอบถามได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร. 081-2604488 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง รับสมัครพนักงาน 5-14 พ.ค.64

  องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุตมิ) 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา 2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่างก่อสร้าง)  1 อัตรา การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงาน พมจ.อุตรดิตถ์ รับสมัครนักสังคมสงเคราะห์ วุฒิ ป.ตรี 18-24พ.ค.64

    สำนักงาน พมจ. อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครสอบ ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 3 4 5 868