กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค13-19ก.ค.61

Advertisement   Advertisement   Advertisement กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 13-19 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ ในหน่วยงานที่มีอัตราว่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ปวส. และได้รับประกาศนายท้ายเรือกลลำน้ำจากกรมเจ้าท่า หรือใบประกาศคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงาน จ.นครราชสีมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาการบัญชี ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี เจ้าพนักงานอมรมและฝึกวิชาชีพ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงาน และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน จ.ลำปาง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ […]

(สมัครทางไปรษณีย์)ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน21,800 บัดนี้-4พ.ค.61

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 21,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ :  – อายุไม่เกิน 35 ปี – ป.ตรี ทางด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ – สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา โดยไม่ติดภาระเรื่องการศึกษา หรือภาระใดๆ เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-4 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 10-18เม.ย.61

    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานราชการทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ที่สัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และรู้จักระเบียบพัสดุได้เป็นอย่างดี 2. ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 10-18 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-11,20เม.ย.61

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน : เปิดรับสมัครบัดนี้-11 เม.ย.61 (สมัครทางไปรษณีย์/ด้วยตนเอง) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1. ช่างฝีมือ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 10,180 บาท วุฒิ ม.6 2. นายช่างเทคนิค 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 12,990 บาท ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ด้านช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง หรือสถาปัตยกรรม 3. พนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 12,990 บาท  ปวส. ด้านพานิชยการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป : เปิดรับสมัครบัดนี้-20 เม.ย.61 (สมัครทางไปรษณีย์/ด้วยตนเอง) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เงินเดือน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด วุฒิ ม.6 หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานกับสัตว์ทดลองขนาดเล็ก เช่นหนูเมาส์ หนูแรท กระต่าย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20-26มี.ค.61

    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้ว ทางด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ที่สัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบ และรู้จักระเบียบพัสดุเป็นอย่างดี 2. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารบุคคล) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 999 หมู่ 6 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 20-26 มี.ค.61 […]

(สมัครทางอีเมล์)ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-16มี.ค.61

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 1. อาจารย์ (ทันตแพทยศาสตร์) 1 อัตรา 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุมัติบัตร/วุฒิบัตรวิชาชีพทันตกรรม หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์  2) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  3) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา  4) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย) 2. อาจารย์ (การพยาบาลครอบครัวฯ) 1 อัตรา 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก ด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก – ปริญญาโท ในหลักสูตรแบบทำวิทยานิพนธ์  2) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสถานบริการสุขภาพ การสอนหรืองานวิจัยด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  3) ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกาศแนบท้าย)  3. อาจารย์ (วิศวกรรมโยธา) 1 อัตรา 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกวิศวกรรมโยธาด้านวิศวกรรมขนส่ง/ถนน/ราง (Transportation Road/Rail […]

(105อัตรา)รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี20-26ก.พ.61

    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 11 ตำแหน่ง 105 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ผู้สนใจสมัครโปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 รพ.มหาราชนครราชสีมา ภายในวันที่ 20-26 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่ 044 235 000 ติดต่อฝ่ายการเจ้าหน้าที่  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 14 หน้า)   

กรมหม่อนไหม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.29ม.ค.-2ก.พ.61

    กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านเลขานุการ, ด้านการบัญชี, ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์หรือการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-214102-3 ภายในวันที่ 29 ม.ค.-2 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มทร.อีสาน รับสมัครอาจารย์(วุฒิ ป.เอก)20อัตรา บัดนี้-28ก.พ.61

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน 20 อัตรา รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิก , สาขาวิชาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 อัตรา 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้า , สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน , สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ , สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร , สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร , สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 อัตรา 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพืชศาสตร์ , สาขาวิชาการผลิตพืช , สาขาวิชาสัตวศาสตร์ , […]

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-26ม.ค.61

    กรมราชทัณฑ์ โดยทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ อัตราเงินเดือน 11,280 บาท 1. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 1 อัตรา – ได้รับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ – เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดชองสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 255 ซ.ม. 2. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 2 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) 1 อัตรา – ได้รับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ – เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม. ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ภายในวันที่ 15-26 […]

1 2 6
error: