กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-26ม.ค.61

 

 

กรมราชทัณฑ์ โดยทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ อัตราเงินเดือน 11,280 บาท

1. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 1 อัตรา
– ได้รับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
– เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซ.ม. แต่ถ้าขนาดชองสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซ.ม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 255 ซ.ม.

2. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 2 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) 1 อัตรา
– ได้รับ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ
– เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 ซ.ม.

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ภายในวันที่ 15-26 ม.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4432 3396, 0 4432 3402 ต่อ 14

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: