มทบ.21 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงรับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง(อัตราสิบเอก)18-20ต.ค.60

Advertisement   Advertisement มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนหญิง (อัตรา สิบเอก) ตำแหน่งเสมียน 1 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (อ่านคุณสมบัติเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) Advertisement ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 18-20 ต.ค.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044-255530-8 ต่อ 22506 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สพป.นครราชสีมาเขต6 รับสมัครครู วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน2,500(สองพันห้าร้อยบาท)14-20ก.ย.60

  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งครูผู้สอน) จำนวน  1 อัตรา 2. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง 2.1 อัตราค่าจ้าง 2,500.-บาท/เดือน (สองพันห้าร้อยบาท) 2.2 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 3. คุณสมบัติเฉพาะ 3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3.2 จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขา ภาษาไทย การรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ตั้งแต่วันที่14-20กันยายน 2560 เวลา 08.30–16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี4-8ก.ย.60

  กรมราชทัณฑ์ โดยทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวช./ปวส. สาขาพณิชยกรรม หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือเป็นผู้ได้รับ ป.ตรี สาขาอื่นๆ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ภายในวันที่ 4-8 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4432 3402 ต่อ 13 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(64อัตรา)รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30ส.ค.60

  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาบาล 64 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยและอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายในวันที่ 24-30 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.9-18ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 32 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิ ปวช. สาขาวิชาการบัญชี ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา (กลุ่มงานปกครอง) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 9-18 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี24-31ก.ค.60

  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี หรือทางการบริหารธุรกิจ 3. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 4. นายช่างเทคนิค (อิเล็กทรอนิกส์) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 5. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท – […]

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวท./ปวส.20-26ก.ค.60

  กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา  ปฏิบัติงานที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ในทางที่กรมทางหลวงชนบทเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา – ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 1 อัตรา – ปฏิบัติงานที่แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 1 อัตรา (1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางที่ส่วนราชการเจ้าของสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) หรือ  (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะงานที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี […]

กรมประมง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น1 12-20ก.ค.60

  กรมประมง โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) กองตรวจการประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรยนต์ชั้น 1 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง ของกรมเจ้าท่า ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 12-20 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081 835 1507 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

วอศ.นครราชสีมา รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-5ก.ค.60

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,520 บาท วุฒิ ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครด้วยตนเอง บัดนี้- 5 ก.ค.60 ณ ห้องงานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 4424 2001 ต่อ 102 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สอบท้องถิ่น’60)จ.นครราชสีมา รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น990อัตรา

  12 มิ.ย.60 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือ ที่ นม 0023.2/ว4127 เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 990 อัตรา คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารฉบับเต็ม 28 หน้า)     

1 2 3 6
error: