มทบ.21 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงสอบบรรจุเป็นนายทหาร รับสมัคร24-26ส.ค.59

Advertisement Advertisement มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียนฝ่ายธุรการกำลังพล ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 (อัตราสิบเอก) 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6 เปิดรับสมัคร 24-26 ส.ค.59 รายละเอียดดังต่อไปนี้ Advertisement  

(36อัตรา) รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี 26ก.ค.-5ส.ค.59

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (Maharat Nakhon Ratchasima Hospital) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 34 อัตรา และ พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี เงินเดือน 6,552-18,000 บาทเปิดรับสมัคร 26 ก.ค.-1 ส.ค.59 และ 1-5 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 1       คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 2       

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (1 – 7พ.ย.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ด้านการจัดการ, ด้านเลขานุการ, ด้านการบัญชี, ด้านคอมพิวเตอร์, ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 2) สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี 3) สามารถโต้ตอบหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ดี 4) สามารถร่างหนังสือโต้ตอบทางราชการเบื้องต้นได้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 28 ส.ค.56)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม 2 อัตรา สังกัด จังหวัดนครราชสีมา, อุบลราชธานี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 ส.ค.56   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค สำหรับท่านที่สนใจโดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,960 บาท สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 1 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารกลาง อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 3 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี […]

กรมหม่อนไหม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)

กรมหม่อนไหม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (14 – 20 ส.ค.56)       1.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านการจัดการ หรือสายงานบริหาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา (1) บริหารงานจัดการภายในศูนย์ฯ และงานบริหารงานทั่วไป จัดทำข้อมูล สถิติ วางแผนการติดตามงาน บันทึกการประชุม จัดทำเอกสาร วางแผนด้านการเงิน งบประมาณ วางแผนการปฏิบัติราชการ (2) เป็นผู้กลั่นกรองเรื่องเอกสารเตรียมการและบันทึกการประชุม […]

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (24 – 30 ก.ค. 56)

สำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (24 – 30 ก.ค. 56)       สมัครงานราชการ  สำนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทางบริหารธุรกิจ หรือ พาณิชยการ สาขาการตลาด การขาย การบัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานงานราชการหนังสือ ภายใต้การตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่งหรือแบบ […]

1 5 6
error: