สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (24 – 30 ก.ค. 56)

สำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (24 – 30 ก.ค. 56)

 

สำนักงานประกันสังคม งานราชการ

 

 

สมัครงานราชการ  สำนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดดังนี้

อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :

1. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทางบริหารธุรกิจ หรือ พาณิชยการ สาขาการตลาด การขาย การบัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐานงานราชการหนังสือ ภายใต้การตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่  5 ส.ค. 56 ณ สำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการสำนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร[/highlight]

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: