มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครนักวิชาการสัตวบาล/เจ้าหน้าที่บริหาร วุฒิ ป.ตรี 6ต.ค.-5พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาการผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ – ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์มในระบบราชการอย่างน้อย 2 ปี (มีหนังสือรับรอง) – สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น มีความอดทนในการทำงาน อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท 2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา Advertisement – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา – ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์มในระบบราชการอย่างน้อย 2 ปี(มีหนังสือรับรอง) – สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพดีมีความกระตือรือร้น มีความอดทนในการทำงาน อัตราค่าตอบแทน: 18,000 บาท ผู้ประสงค์จะรับสมัคร สามารถสมัครออนไลน์ http://job.npu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 […]

ม.นครพนม รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส. บัดนี้-30มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางด้านการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือบริหารธุรกิจ – หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรือบัญชี ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครออนไลน์ที่ http://job.npu.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.นครพนม รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์ บัดนี้-13พ.ค.65

  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอธิการบดี งานประกันคุณภาพการศึกษา) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่าง เหมาะสมกับหน้าที่ 3. สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้เป็นอย่างดี 4. หากมีประสบการณ์ทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม […]

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน 24 อัตรา

  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-27 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 24 อัตรา 1. ประชาชน 6 อัตรา 2. นักศึกษา 6 อัตรา 3. บัณฑิตจบใหม่ 12 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-27 กันยายน 2564 (สถานที่รับสมัคร,สถานที่ปฏิบัติงาน ดูในแนบท้ายประกาศ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปวส.15-23 พ.ค.64

  มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปวส. การรับสมัคร สมัครออนไลน์ได้ที่  http://job.npu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.นครพนม เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. เงินเดือน13,800 สมัครทางอินเทอร์เน็ต18-31ก.ค.59

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท สมัครทางอินเทอร์เน็ต 18-31 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธ.ค.2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง  1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  1.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Internet โปรแกรม MS-Exced, MS-Access, MS-Word, MS-Power Point ได้เป็นอย่างดี  1.3 มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีภาวะผู้นำ  1.4 มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี  1.5 ถ้ามีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานในสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า […]

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (22 – 28 พ.ย.56)

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง :ครูปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :3 อัตรา ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 1.2 ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอาชีวศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาเครื่องกล 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2.2 ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอาชีวศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 3. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3.2 […]

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (8 – 16 ก.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (8 – 16 ก.ค. 2556)   มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่งได้แก่ ชื่อตำแหน่ง : 1. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [highlight]อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท[/highlight] ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 1.2 มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี 1.3 มีประสบการณ์ในการทำงานพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2.2 […]

error: