ม.นครพนม รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์ บัดนี้-13พ.ค.65

มหาวิทยาลัยนครพนม สมัครงาน

 

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานตามสัญญา


1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานอธิการบดี งานประกันคุณภาพการศึกษา) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่าง เหมาะสมกับหน้าที่
3. สามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม กับหน้าที่
3. หากมีประสบการณ์จัดอบรม หรือลงพื้นที่เก็บข้อมูล หรือมีทักษะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมีส่วนร่วมพัฒนา ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์อื่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (กองนโยบายและแผน) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม กับหน้าที่
3. หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ


4. นักวิชาการเงินและบัญชี (กองนโยบายและแผน) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่
3. หากมีประสบการณ์ในสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานราชการ ด้านการเงินหรือบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ


5. ช่างเทคนิค (กองกลาง) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ให้สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ Job.npu.ac.th/job หรือสมัครด้วยตนเอง (กรอกข้อมูลด้วยตนเองในระบบรับสมัครงานออนไลน์) ณ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: