มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา (22 – 28 พ.ย.56)

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พ.ย.56

มหาวิทยาลัยนครพนม สมัครงาน

1.ชื่อตำแหน่ง :ครูปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :3 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.2 ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอาชีวศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาเครื่องกล
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.2 ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอาชีวศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 ถ้ามีประสบการณ์ในด้านการสอนระดับอาชีวศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2.ชื่อตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 อัตรา
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานในระดับอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครงานราชการได้ทาง http://www.npu.ac.th/job_online ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าสมัครสอบ 100 บาท ทุกตำแหน่ง

ชำระเงินโดยโอนค่าสมัครเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขานครพนม
เลขที่บัญชี 321-2-39245-4 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม (เงินบำรุงการศึกษา)

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: