มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ธ.ค.2557

มหาวิทยาลัยนครพนม สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 อัตรา
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง 
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
1.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Internet โปรแกรม MS-Exced, MS-Access, MS-Word, MS-Power Point ได้เป็นอย่างดี 
1.3 มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีภาวะผู้นำ 
1.4 มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี 
1.5 ถ้ามีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงานในสถาบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
1.6 อื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 

 

[ads=center]

 

สมัครได้ทาง www.npu.ac.th/job_online ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557

 

อ่านประกาศรับสมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: