มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (8 – 16 ก.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (8 – 16 ก.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยนครพนม สมัครงาน

 

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่งได้แก่

ชื่อตำแหน่ง : 1. เจ้าหน้าที่งานพัสดุ  2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
[highlight]อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท[/highlight]
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
1.2 มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
1.3 มีประสบการณ์ในการทำงานพัสดุ(จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2.2 มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
2.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.4 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
2.5 มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่หรือทางไปรษณีย์ : งานการเจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม โทร 0-4253-2477 ตั้งแต่วันที่ (8 – 16 ก.ค. 2556)

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :  19 ก.ค.56 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม และทาง www.npu.ac.th

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยนครพนม

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: