รร.ราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,050 บาท บัดนี้-20ต.ค.66

Advertisement Advertisement   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง ครูอัตราจ้าง 4 อัตรา (ประเภทจ้างเหมาบริการ) ได้รับปริญญาตรี 1. ครูวิชาดนตรีไทย 2. ครูวิชาสังคมศึกษา 3. ครูวิชาภาษาอังกฤษ 4. ครูวิชาภาษาไทย Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณกลุ่มงานบุคคล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์ 9-12ต.ค.66

  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน 1. ครูอัตราจ้าง (งบโรงเรียน) – วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนโปรแกรมได้/สามารถทำงานธุรการได้ มีใบประกอบวิชาชีพครู 2. ครูอัตราจ้าง (งบอบจ.ปทุมธานี) – วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครู ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องบุคคลโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผู้ประสงค์จะสมัครออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านคิวอาร์โค้ด บันทึกไฟล์ใบสมัครเป็น PDF พร้อมสแกนเอกสารหลักฐาน ส่งที่อีเมล : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 ตุลาคม […]

ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครครูภาษาจีน วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง9-18ต.ค.66

    โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน  3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 12,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู – สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ – ไม่เป็นผู้ที่ติดอบายมุข – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี – ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย – ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงจนเป็นที่รังเกียจของสังคม รับสมัครในระหว่างวันที่ 9 – 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารสำราญใจ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ แห่งที่ 2 สอบถามลายละเอียด โทร.056-737058 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 29มิ.ย.-5ก.ค.65

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง […]

โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาชีววิทยา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27มิ.ย.65

  โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาชีววิทยา วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-27มิ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม

รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 5,000 บาทถ้วน ถกสนั่น ยุคนี้ยังมีอยู่?

วิจารณ์ยับ! รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 5,000 บาทถ้วน โลกออนไลน์ถามค่าตอบแทนแค่นี้ จะรอดยังไงในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ 25 ม.ค. 2565 – กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อกันอย่างมากมาย ในโลกโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก สมัครงาน สอบราชการ โพสต์ข้อความ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม หมู่ที่ 1 บ้านสำเภาล่ม ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งคงไม่ผิดแปลก และถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด หากเงินเดือนที่ตั้งไว้ไม่อยู่ที่ 5,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร – ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ 1) สาขาวิชาภาษาไทย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาสังคมศึกษา และ 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ […]

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 5 อัตรา 1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา 2. กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา 3. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 4. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. […]

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 1.สาขาวิชาการเลขานุการ 2 อัตรา 2. สาขาวิชาคหกรรม 1 อัตรา 3. สาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา 4. สาขาวิชาการออกแบบ 1 อัตรา 5. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 อัตรา 7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมหลักฐานได้ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง […]

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา

  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 2.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก ภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอกสังคม ศึกษา สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 2.2.2 […]

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา

  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี กลุ่มวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา กลุ่มวิชา ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา กลุ่มวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา กลุ่มวิชา การบัญชี 2 อัตรา กลุ่มวิชา การโรงแรม 1 อัตรา กลุ่มวิชา ภาษาไทย 1 อัตรา กลุ่มวิชา สังคม 1 อัตรา กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ […]

1 2 3
error: