สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 29มิ.ย.-5ก.ค.65

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1) ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา

  • วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง
  • วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง
  • วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว
  • วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

3) ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์) ค่าตอบแทน 10,430 บาท/เดือน
-วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัด นครพนม ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น.(ไม่ เว้นวันหยุดราชการ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ให้โรงเรียนคู่ พัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเคล ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

– มีคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอกตรงตามที่เปิดรับสมัคร และเป็นกลุ่มวิชา หรือ ทางหรือสาขาวิชาเอกตรงตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครนี้
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานที่ใช้ แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
– ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาต ปฏิบัติการสอน หรือหลักฐานอื่นๆ ตามข้อ(1) และข้อ(2) ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครวัน
สุดท้าย

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: