โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา

 

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาคม 2564

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

– กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา
– กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
– กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
– กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
– กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา
– กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก ภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอกสังคม ศึกษา สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: