วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

1.สาขาวิชาการเลขานุการ 2 อัตรา
2. สาขาวิชาคหกรรม 1 อัตรา
3. สาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา
4. สาขาวิชาการออกแบบ 1 อัตรา
5. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 อัตรา
7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมหลักฐานได้ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034 – 252790, 034 – 241853 ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 – 16.00 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: