โรงเรียนบ้านโพธิชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เปิดสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูเอกภาษาอังกฤษ (1-5 ก.ค.56)

Advertisement โรงเรียนบ้านโพธิชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เปิดสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูเอกภาษาอังกฤษ (1-5 ก.ค.56) Advertisement   อัตราเงินเดือน :     15960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]-เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียงได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษ[/highlight] [highlight]-มีใบประกอบวิชาชีพครู[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     -ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนที่โรงเรียนบ้านโพธิชัย Advertisement วิธีการเลือกสรร :     – ความรู้ความสามารถ -ความรู้ความสามารถทั่วไป วิธีการประเมิน : -การสอบข้อเขียน – ทักษะ -ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิธีการประเมิน : -การสอบข้อเขียน […]

เทศบาลตำบลหนองปลาปาก เปิดสอบพนักงานเทศบาล 7 อัตรา (18 มิ.ย – 9 ก.ค.56)

เทศบาลตำบลหนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เปิดสอบพนักงานเทศบาล 7 อัตรา (18 มิ.ย – 9 ก.ค.56)     สมัครงานราชการ เทศบาลตำบลหนองปลาปาก จำนวน 7 อัตรา โดยตำแหน่งที่เปิดสอบได้แก่ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการศึกษา  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการสุขาภิบาล  จำนวน  1  อัตรา ครูผู้ช่วย  จำนวน  1  อัตรา ท่านสามารถ สมัครงานราชการ ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2556 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 4201 […]

อบต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 (24 มิ.ย.56 – 12 ก.ค.56)

อบต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 (24 มิ.ย.56 – 12 ก.ค.56)   อบต.ท่าโพธิ์ชัย เปิดสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล  โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ  1  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  จำนวน  1  อัตรา ช่างไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ   จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ  2  ประกอบด้วย เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  2  อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน  1  อัตรา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ  3  ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา นิติกร […]

เทศบาลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล 8 ก.ค. – 2 ส.ค. 2556

เทศบาลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล 8 ก.ค. – 2 ส.ค. 2556 เทศบาลทุ่งผึ้ง จ.ลำปางเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา บุคลากร จำนวน ๑ อัตรา สมัครงานราชการเทศบาลทุ่งผึ้ง จ.ลำปาง : สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054 38 056 ต่อ 15 -16 เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. – 2 ส.ค. 2556 เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ส.ค. 2556 […]

เทศบาลตำบลขามใหญ่ จ.อุบลฯ เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิ.ย 2556

เทศบาลตำบลขามใหญ่ จ.อุบลฯ เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิ.ย 2556   เทศบาลตำบลขามใหญ่รับสมัครงานราชการ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา 1 อัตรา , เอกเกษตร 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ เลขที่ 339 หมู่ที่  14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โทรศัพท์หมายเลข 045-200234 ต่อ 101

อบจ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดสอบผู้ช่วยครู ตามภารกิจ จำนวน 33 อัตรา

อบจ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดสอบผู้ช่วยครู ตามภารกิจ จำนวน 33 อัตรา  ตั้งแต่ 20 – 28 มิถุนายน 2556   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ 15 ตำแหน่ง (ดูในรายละเอียดการรับสมัคร) พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง (ดูในรายละเอียดการรับสมัคร) การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครสอบ 1.พนักงานจ้างตามภารกิจเฉพาะตำแหน่งที่ 1-13 จำนวน 100 บาท 2.พนักงานจ้างตามภารกิจเฉพาะตำแหน่งที่ 14-15 จำนวน 50 บาท 3.พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 50 บาท เงื่อนไขการรับสมัคร เลือกสมัครเข้ารับการเลือกสรรได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทางเว็บไซต์ www.aypao.com […]

อบต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3

อบต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ   อบต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบงานราชการ ในตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับสมัคร สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่พัสดุ  1  อัตรา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1  อัตรา ช่างโยธา  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานพัสด 1  อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1  อัตรา เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 นักวิชาการเกษตร  1  อัตรา นิติกร  1  อัตรา เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี  8,340 บาท ปวส.  7,460 บาท ปวท. […]

เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน เปิดรับสมัครงานราชการหลายตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน เปิดรับสมัครงานราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างโยธา,เจ้าพนักงาน ธุรการ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,วิศวกรโยธา,ครูผู้ช่วย   ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 นิติกร จำนวน 1 อัตรา นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา สมัคงานราชการได้ที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ (ศูนย์โอท็อป) สำนักงานเทศบาล ต.กลางเวียง […]

เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2556     เทศบาลเมืองท่าบ่อ จ.หนองคาย ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 10 อัตรา ด้วยเทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเืพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2556 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขอและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.หนองคาย จ.หนองคาย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.- 9 ก.ค. 2556  ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ : 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ […]

อบต.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3

อบต.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1-3 จำนวน 15 ตำแหน่ง 21 อัตรา (24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556)   อบต.นางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 15 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 จำนวน 5 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 […]

1 718 719 720
error: