โรงเรียนบ้านตูแตหรำ อ.ละงู จ.สตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (8-12 ก.ค.56)

โรงเรียนบ้านตูแตหรำ อ.ละงู จ.สตูล เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกการศึกษาปฐมวัย (8-12 ก.ค.56)

สพฐ.สมัครงาน

 

โรงเรียนบ้านตูแตหรำ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน เอกการศึกษาปฐมวัย

[highlight]อัตราเงินเดือน :     15960 บาท[/highlight]
ประเภท :     บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     1.วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย
[highlight]2. ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานการสอน ณ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ

สมัครงานราชการโรงเรียนบ้านตูแตหรำ : ด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ อ.ละงู จ.สตูล ตั้งแต่วันที่ (8-12 ก.ค.56)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 12 ก.ค.56 ณ โรงเรียนบ้านตูแตหรำ อ.ละงู จ.สตูล และทางเว็บไซค์ www.sesao.go.th

ค่าธรรมเนียม 200 บาท

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดรับสมัครงานราชการโรงเรียนบ้านตูแตหรำ ตำแหน่งครูผู้สอน[/highlight]

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: