ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง (บัดนี้ – 7 ก.ค. 2556)

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์  เปิดสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง (บัดนี้ – 7 ก.ค. 2556)

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ สมัครงาน

 

ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 73 อัตรา และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา ดังนี้

 • กตรวจสอบภายใน
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นักวิชาการศึกษา
 • บรรณารักษ์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักแนะแนวการศึกษาฯ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักกิจกรรมนักศึกษา
 • นักวิเทศสัมพันธ์
 • วิศวกร
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักวิชาการช่างศิลป์
 • สถาปนิก
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • บุคลากร
 • อาจารย์

[highlight]ตำแหน่งวิชาการ ระดับตำแหน่ง อาจารย์[/highlight]
ปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 24,700 บาท
ปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,590 บาท

[highlight]ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับตำแหน่งปฏิบัติการ[/highlight]
ปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 12,840 บาท

ค่าธรรมเนียม ตำแหน่งละ 200 บาท

วิธีการสมัครงานราชการม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ :สมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์  ตั้งแต่ บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 10 ก.ค.56 ณ งานการเจ้าหน้าที่ฯ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์
และทางเว็บไซค์ www.pcru.ac.th หรือ http://korjor.ac.th

[highlight]>>>>  อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ <<<<[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: