อบจ.กาญจนบุรี รับสมัครผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-29 เมษายน 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นี้ได้

กำหนดการและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 เมษายน 2565 (เว้นวันหยุดราชการ ) สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรใน การสมัครดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนในวันสมัคร มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ หรือขาดคุณสมบัติ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: