ส.ป.ก.ราชบุรี รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.67

 

ประกาศจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนิติกร สังกัดสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถ สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 เม.ย. 2567 ในวันทําการ เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี เลขที่ 41 ถนนอําเภอ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: