กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (24 – 30 ต.ค.56)

กรมทางหลวงชนบท
เปิดรับสมัครพนักงานราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2556

กรมทางหลวงชนบท งานราชการ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 จ.สระบุรี เปิดรับ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้

1.ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาทางวิศวกรรมโยธาตามที่กฎหมายกำหนด

2.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา

3.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือ ม.ปลาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี )
ที่อยู่ 37 หมู่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร
และทางเว็บไซต์ http://drr2.drr.go.th/

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 จ.ชลบุรี เปิดรับ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17290 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 จังหวัดชลบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร

และทางเว็บไซต์ http://drr3.drr.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่ จ.สระบุรี

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่ จ.ชลบุรี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: