กทม.เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี เงินเดือนเริ่มต้น8,000

Advertisement 16 มีนาคม กรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่ประกาศเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา โดยระบุว่า นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้ Advertisement 1.สำนักอนามัย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสถานที่ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 4 กรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร […]

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบรรจุพนักงานกระทรวงสาธารณ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 13-17มี.ค.66

  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2655 1. พยาบาลวิชาพ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม/อนามัยุมชน/อนมัยสิ่งแวดล้อม 3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 4. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 5. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 6. พนักงานประจำตึก 1 อัตรา – ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสามัญ(ม.6) 7. พนักานเปล 1 อัตรา […]

47อัตรา!! อบจ.พิษณุโลก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 47 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา 2. ครูอาสาพัฒนาการกีฬา 1 อัตรา 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา 6. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา 7. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา 8. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) 9. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา 10 . พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 7 อัตรา 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 7 อัตรา 12. พนักงานขับรถยนต์ […]

สหฟาร์ม รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป

  บริษัท สหฟาร์ม จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถามตามเบอร์โทรที่แนบในแต่ละลิ้งค์ 1. หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยา (ประจำจังหวัดลพบุรี) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชา จุลชีววิทยา ผ่านอบรมมาตรฐาน ISO 17025 มีทักษะภาษาอังกฤษเกณฑ์ดี รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/18711/1101919 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม.(เขตคลองสามวา,เขตบึงกุ่ม,เขตคันนายาว,เขตมีนบุรี) อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/18711/784777 3. พนักงานช่างซ่อมบำรุงโรงงาน (จ.ลพบุรี) 10 อัตรา ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร(เขตคันนายาว), ลพบุรี(ชัยบาดาล) วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detail/18711/1061306 4. เจ้าหน้าที่ Food science ปฏิบัติงานเพชรบูรณ์(บึงสามพัน), ลพบุรี(ชัยบาดาล) วุฒิ […]

รพ.มะเร็งอุบลฯ รับสมัครล่ามภาษากัมพูชา ไม่จำกัดวุฒิ สมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น บัดนี้-28ก.พ.66

  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ล่ามภาษากัมพูชา) 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ สามารถแปลภาษาไทย-กัมพูชาได้ สมัครทางไปรษณีย์ EMS เท่านั้น บัดนี้-28ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-28ก.พ.66

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาชีพและสายสนับสนุนปฏิบัติงานวิชาชีพ 5 อัตรา ประจำหลายวิทยาเขต – นิติกร สังกัดส่วนกลาง จ.นครปฐม 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ – นายช่างโยธา สังกัดวิทยาเขตล้านนา จ.เชียงใหม่ 1 อัตรา ปวช./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ, เทคนิควิศวกรรมโยธา, เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง, เทคนิคสถาปัจยกรรม, โยธา, สำรวจ, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ช่างสำรวจ, ช่างโยธา, หรือในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ – พนักงานขับรถ สังกัดวิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 มีประสบการณ์ขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน ต้องทำงานเป็นทีม หรือทำงานนอกเวลาราชการ และไปค้างคืนนอกสถานที่ได้เป็นเวลานาน ๆ ขับรถยนต์ให้บริการได้ทุกประเภท (รถเก๋ง, รถตู้) มีทักษะซ่อมบำรุงได้ […]

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครเป็นผู้ช่วยครู-ตำแหน่งอื่นๆ 23-31ม.ค.66

  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) 1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 1.2 สาขาวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา 1.3 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 3 อัตรา 1.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – มีคุณวุฒิปริญญาสาขาวิชา หรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน 2. ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 1 อัตรา – คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางการศึกษา หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ – […]

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครผู้ช่วยครู-คนขับรถ-ภารโรง-แม่ครัว 17ม.ค.-6ก.พ.66

  เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 2. ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 3. ผู้ช่วยครู (สังคม) 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) 4. ผู้ช่วยครู (คหกรรม) จำนวน 1 อัตรา (ครูอัตราจ้าง) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.) ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ 1. ขับรถยนต์ 2 อัตรา มีความรู้ ความสามารถ […]

เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง11อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี

  เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และมีวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีในสาขาวิชา ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งครู ในสาขาวิชาเอก – ภาษาไทย – การสอนภาษาไทย – วิธีสอนภาษาไทย – ภาษาและวรรณคดีไทย – ภาษาและวัฒนธรรมไทย – วรรณคดีไทย – ไทยคดีศึกษา – ภาษาศาสตร์ภาษาไทย – ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร – ไทยศึกษา – วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวกับสาขาวิชา ภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็น คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประเภทผู้มีคุณวุฒิ 4 อัตรา […]

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครพนักงานจ้าง14อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส.บัดนี้-20ม.ค.66

  เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1. ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. รับรอง 1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. ก.ท. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้ คอมพิวเตอร์จากหน่วยรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 1.3 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล […]

1 2 47