รร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา วุฒิ ป.6-ป.ตรี บัดนี้-29เม.ย.67

 

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

2. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

3. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

4. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกศิลปะ (ดนตรีไทย) 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกศิลปะ
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

5. ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

6. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยาการปรึกษา 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาจิตวิทยาคลินิก
 • มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

7. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (ชาวต่างชาติ) 1 อัตรา

 • วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา
 • มีประสบการณ์ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน/ลีกเยาวชน/ลีกอาชีพ
 • มีความประพฤติดี อดทน มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง
 • ต้องเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นการชั่วคราว มีถิ่นที่อยู่อาศัยชัดเจน ไม่ใช่กลุ่ม นักท่องเที่ยวหรือเดินทางผ่าน
 • ไม่เป็นบุคคลสติฟันเฟือน วิกลจริต ไม่สมประกอบ
 • ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังร้ายแรงอย่าง โรคเรื้อน วัณโรคระยะแพร่กระจาย โรคเท้าช้างระยะแสดงอาการ เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม โรคเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทร้ายแรง กลุ่มโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เคยต้องโทษตามความผิดทางกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและตามกฎหมายแรงงานของคนต่างด้าว ตลอดเวลา 1 ปี ก่อนเข้ารับใบอนุญาต

8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (แม่บ้าน) 3 อัตรา

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (พนักงานทําความสะอาด แม่บ้าน)
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6
 • มีความประพฤติดี ขยัน อดทน และมีใจรักในงานบริการ
 • มีความสามารถในการดูแลความสะอาดภายในอาคารต่างๆ
 • สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กําหนด
 • ไม่มีโรคประจําตัว

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 และจะได้รับการพิจารณาจ้าง ปีการศึกษาต่อไป เมื่อโรงเรียนมีงบประมาณจ้าง และผู้รับจ้างผ่านเกณฑ์การประเมิน

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 10 – 29 เม.ย. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: