เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 39 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้- 9เม.ย.67

 

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลนครนนทบุรี ประจําปีงบประมาณ 2567

1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (งานเร่งรัดรายได้) 4 อัตรา

 • ไม่กําหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

2. ตำแหน่งคนสวน (งานสวนสาธารณะ) 10 อัตรา

 • ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก

3. ตำแหน่งคนงานประจํารถขยะ (งานบริหารจัดการมูลฝอย) 5 อัตรา

 • ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. ตำแหน่งงคนงานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล (งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา

 • ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. ตำแหน่งแม่ครัว (งานโรงเรียน) 2 อัตรา

 • ไม่กำหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ ในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

6. ตำแหน่งภารโรง 2 อัตรา

 • ไม่กําหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7. ตำแหน่งคนงาน 15 อัตรา

 •  ไม่กําหนดคุณวุฒิการศึกษา
 • มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 9 เม.ย. 2567 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายสรรหา และเลือกสรร กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: