(17อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)กรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบเข้ารับราชการวุฒิ ป.ตรี

Advertisement Advertisement กรมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 17 อัตรา เงินเดือน 15,000-19,830 บาท รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 8-15 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Advertisement  

(15อัตรา)กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร25-29ก.ค.59

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพ ทั้งหมด 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 25-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้          

(180อัตรา) กรมราชทัณฑ์เปิดสอบเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต15ก.ค.-2ส.ค.59

กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 180 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 15 ก.ค.-2 ส.ค.59 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือ http://correct.thaijobjob.com รายละเอียดดังนี้ 1. นายแพทย์ 13 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 2. ทันตแพทย์ 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 3. เภสัชกร 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,800-17,380 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 4. พยาบาลวิชาชีพ 149 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง […]

(ด่วน!!90อัตรา) โรงพยาบาลเมืองพัทยา รับสมัครงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี

โรงพยาบาลเมืองพัทยา เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง 18 ตำแหน่ง 90 อัตรา เพื่อสรรหาเป็นบุคลากรประจำเดือน ก.ค.-ต.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (full time/part time) 3 อัตรา ด่วนมาก คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต – ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา 2. พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง (ผ่าตัด full time) 2 อัตรา ด่วนมาก คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า – ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล – ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาผ่าตัด 6 เดือนขึ้นไป 3. พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง (วิกฤต full time) 2 อัตรา ด่วนมาก คุณสมบัติ – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า […]

1 2